Microgaming และประวัติของการพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์ปรากฏตัวครั้งแรกบนอินเทอร์เน็ตในช่วงกลางปี ​​1990 ในปี 1994 ซอฟต์แวร์ของ Microgaming ได้ก่อตั้งขึ้นและยังคงมีตลาดอยู่ในปัจจุบันในคาสิโนออนไลน์หลายแห่ง Microgaming เป็นซอฟต์แวร์ชิปที่ทำงานบนเครื่องต่างๆ เว็บสล็อตออนไลน์ ที่พบในที่ดินและคาสิโนออนไลน์ มีการถกเถียงกันว่าใครเป็นคาสิโนแห่งแรกที่ปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เน็ตและส่วนใหญ่จะบอกว่า […]

Learn more →